ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Captive portals και “Δωρεάν wi-fi” : Κίνδυνοι ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει το wifi σε μια καφετέρια ή σε κάποιο δημόσιο χώρο, αρκετές φορές έχει χρειαστεί να κάνετε κλικ σε μια οθόνη για να το κάνετε. Αυτή η οθόνη ενδέχεται να σας έχει εμφανίσει τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του δικτύου και να σας ζητήσει να κάνετε κλικ σε ένα κουμπί “Συμφωνώ”. Ανάλογα με το … Read more

Νέα από τον πλανήτη…planet.ellak.gr: Διαδικτυακή Ουδετερότητα και η κατάσταση στην Ελλάδα

by: Νίκος Ρούσσος   Net Neutrality (Διαδικτυακή Ουδετερότητα): είναι η αρχή πως όλοι οι πάροχοι internet (ISPs) και οι κυβερνητικές αρχές που ρυθμίζουν το internet, πρέπει να αντιμετωπίζουν και να διαχειρίζονται όλα τα δεδομένα ισότιμα. Χωρίς να κάνουν διακρίσεις ή να έχουν διαφορετικές χρεώσεις ανάλογα με τον χρήστη, το περιεχόμενο, το website, την εφαρμογή ή … Read more