ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

“Ο νέος κώδικας τηλεπικοινωνιών της ΕΕ στην Ελλάδα και η επίδρασή της στα κοινοτικά δίκτυα” – Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018 – Impact Hub

 

Κατά τη διάρκεια ενός σημαντικού σημείου καμπής για την κοινωνία,  όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην καθημερινή ζωή, οι μικροί πάροχοι και τα κοινοτικά δίκτυα μπορούν να διευκολύνουν τη σύνδεση των “μη συνδεδεμένων” και να συμβάλλουν στην αύξηση του ψηφιακού εγγραμματισμού και της χειραφέτησης.

Ωστόσο, ορισμένοι κανονισμοί στον νέο κώδικα τηλεπικοινωνιών μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά εμπόδια για τη βιωσιμότητά τους. Έτσι, αντί για την πολύ αναγκαία επέκταση και αναπαραγωγή τέτοιων δικτύων, πολύ πιθανόν να παρατηρήσουμε τη συρρίκνωση και την τελική εξαφάνισή τους.

Παγκόσμιες οργανώσεις όπως το ISOC και τα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ όπως το NGI (Internet Next Generation) έχουν εντοπίσει τη σημασία των κοινοτικών δικτύων και τα υποστηρίζουν ολοένα και περισσότερο μέσω ειδικών προγραμμάτων χρηματοδότησης. Εντούτοις, απαιτούνται κατάλληλα συστήματα πολιτικής και ρύθμισης.

Το δίκτυο  netCommons.eu την  την Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018 , από τις 6:30 μ.μ. έως τις 9:00 μ.μ, στο Impact Hub συγκεντρώνει διεθνείς εμπειρογνώμονες και τοπικούς φορείς για να κατανοήσουν καλύτερα τον βασικό ρόλο των μικρών παρόχων και των κοινοτικών δικτύων, και τις ανάγκες τους, πώς μπορεί να τους επηρεάσει ο νέος κώδικας τηλεπικοινωνιών της ΕΕ και ποιες προληπτικές ενέργειες μπορούν να ληφθούν σήμερα.

Θα παρουσιαστεί στο ελληνικό στο ελληνικό κοινό το πρότυπο του Κοινοτικού Δικτύου και το παγκόσμιο κίνημα με στόχο την υποστήριξη του, καθώς και η τρέχουσα νομική και κανονιστική κατάσταση στην Ελλάδα ως κράτος μέλος της ΕΕ, μέσω μιας σειράς παρουσιάσεων ειδικών προσκεκλημένων από το εξωτερικό και τοπικών φορέων.

Στη συνέχεια θα ανοίξουμε τη συζήτηση για να διερευνήσουμε πώς μπορούν να υποστηριχθούν και να αναπαραχθούν τα δίκτυα κοινότητας όπως το Sarantaporo.gr

Διαβάστε περισσότερα για την εκδήλωση στο https://www.netcommons.eu/

Leave a Comment