ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απειλεί να υπονομεύσει τις βασικές αξίες του ελεύθερου και ανοιχτού Διαδικτύου

Στις 8 Ιουνίου, 34 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από 17 χώρες δημοσίευσαν κοινή επιστολή για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη δημόσια δήλωση της Επιτρόπου Magreth Vestager και του Επιτρόπου Thierry Breton για αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου στο οποίο βασίζεται το ελεύθερο και ανοιχτό διαδίκτυο.

Οι Επίτροποι έδειξαν πρόθεση να αρχίσουν να χρεώνουν τους παρόχους περιεχομένου και εφαρμογών για τη χρήση της υποδομής του Διαδικτύου. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές της δικτυακής ουδετερότητας και τις βασικές προστασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία δέκα χρόνια, αυτές οι προτάσεις έχουν συζητηθεί εκτενώς και πάντα απορρίφθηκαν από τις κυβερνήσεις, τους νομοθέτες και τις ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, τίποτα δεν έχει αλλάξει για να νομιμοποιήσει τη θυσία του ελεύθερου και ανοιχτού διαδικτύου για να ικανοποιήσει τα συμφέροντα του κλάδου των τηλεπικοινωνιών.

Οι Ευρωπαίοι χρήστες του Διαδικτύου χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από μεγάλους παρόχους περιεχομένου. Στην πραγματικότητα, λόγω της προόδου στην τεχνολογία δικτύωσης, το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας της υποδομής δικτύου έχει μειωθεί δραματικά, επιτρέποντας στους ISP να αναπτύσσουν περισσότερη και ταχύτερη ευρυζωνική υποδομή με σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Έτσι, οι οικονομικές και τεχνικές συνθήκες επί του παρόντος βαρύνουν ακόμη περισσότερο την επιβολή τέτοιων τελών από ό,τι κατά τη διάρκεια προηγούμενων συζητήσεων.

Το μοντέλο «Sending Party Pays» που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το διαδίκτυο είναι το ίδιο ακριβώς μοντέλο που είχε ως αποτέλεσμα 4 έως 5 ευρώ ανά λεπτό για διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις. Αυτές οι κλήσεις ήταν ακριβές επειδή οι εταιρείες τηλεφωνίας είχαν το μονοπώλιο της πρόσβασης στους πελάτες τους. Αυτό τους επέτρεψε να χρεώνουν μονοπωλιακές τιμές για την ολοκλήρωση διεθνών κλήσεων. Οι πάροχοι ευρυζωνικότητας έχουν το ίδιο μονοπώλιο στους πελάτες τους και οι προτάσεις που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τους επιτρέψουν να εκμεταλλευτούν αυτό το μονοπώλιο όταν χρεώνουν τους παρόχους περιεχομένου για πρόσβαση.

Η πρόταση θα βλάψει την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία πρόσβασης στη γνώση και την ελευθερία επιχειρηματικής δραστηριότητας και την καινοτομία στην ΕΕ. Θα βλάψει την ευρωπαϊκή οικονομία του Διαδικτύου και θα δημιουργήσει πρωτοφανή γραφειοκρατικά εμπόδια που θα επιβραδύνουν την ανάπτυξη σε μια οικονομία που ανακάμπτει.

Γι’ αυτό 34 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών παροτρύνουν την Επίτροπο Vestager και τον Επίτροπο Breton να αρνηθούν τις κοντόφθαλμες και ιδιοτελείς απαιτήσεις του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και να εξασφαλίσουν ένα δωρεάν και ανοιχτό Διαδίκτυο.

Διαβάστε την ανοιχτή επιστολή εδώ

Πηγή άρθρου: https://edri.org/

Leave a Comment