ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να εξασφαλίσει την ελευθερία επιλογής Router, αλλά αφήνει τις οπτικές ίνες εκτός

Η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στη διασφάλιση της ελευθερίας επιλογής router , αλλά οι ρυθμιστικές αρχές πρότειναν τον αποκλεισμό των συνδέσεων οπτικών ινών (FTTH) από τη νομοθεσία. Ένας συνασπισμός οργανώσεων, ζήτησε από τους νομοθέτες να το επανεξετάσουν αυτό και έτσι να διαφυλάξουν την ελευθερία όλων των χρηστών.

Από το 2021, η ρυθμιστική διαδικασία που ορίζει το σημείο τερματισμού δικτύου (το ΣΤΔ) στην Ελλάδα πραγματοποιείται από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) . Ο καθορισμός του ΣΤΔ είναι απαραίτητος για να καθοριστεί εάν οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τον δικό τους δρομολογητή και μόντεμ ή εάν οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) τους έχουν τον τελευταίο λόγο για τον εξοπλισμό δικτύου.

Τον Απρίλιο του 2022, η ελληνική ρυθμιστική αρχή πρότεινε την προστασία της ελευθερία επιλογής router για τα κοινά δίκτυα, όπως οι συνδέσεις DSL Πρόκειται για ένα άλμα προς τα εμπρός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Ωστόσο, στην ίδια πρόταση, η ΕΕΤΤ αποκλείει ρητά τις συνδέσεις οπτικών ινών (FTTH), μια απόφαση που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα των τελικών χρηστών. Ο προτεινόμενος κανονισμός θέτει το ΣΤΔ για συνδέσεις οπτικών ινών σε μια θέση που θα καθιστούσε τον οπτικό τερματικό εξοπλισμό μέρος των δικτύων των ISP, καθιστώντας τον εξοπλισμό πρόσβασης στο οικιακό δίκτυο ιδιοκτησία του ISP.

Το FSFE,  η ΕΕΛΛΑΚ μαζί με έναν συνασπισμό οργανισμών ανταποκρίθηκαν στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ , υποστηρίζοντας τη ρυθμιστική αρχή να εφαρμόσει την ελευθερία επιλογής Router για όλους τους τύπους σύνδεσης στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του FTTH.

Γιατί η εξασφάλιση της ελευθερίας επιλογής router για τις οπτικές ίνες είναι απαραίτητη

Τα εμπειρικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από την Έρευνα για την Ελευθερία επιλογής router του FSFE , δείχνουν ότι ο καθορισμός του ΣΤΔ στο παθητικό σημείο και για τις οπτικές ίνες αντιπροσωπεύει την καλύτερη και μοναδική μελλοντική ρυθμιστική λύση που επιτυγχάνει την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της προστασίας των καταναλωτών, του θεμιτού ανταγωνισμού αγορές τερματικού εξοπλισμού, ιδιωτικότητα και ασφάλεια, καθώς και βιωσιμότητα του τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Ο προσδιορισμός της θέσης του ΣΤΔ έχει άμεσο αντίκτυπο στα συμφέροντα των τελικών χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου. Ενώ οι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου επιδιώκουν να καλύψουν τις υψηλές επενδύσεις τους στην ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς, οι τελικοί χρήστες υποφέρουν από εμπορικές πρακτικές που περιορίζουν τα νόμιμα δικαιώματά τους στην άσκηση ψηφιακών ελευθεριών. Ως εκ τούτου, ο συνασπισμός των οργανώσεων κάλεσε την ΕΕΤΤ να προστατεύσει τα συμφέροντα των τελικών χρηστών αντισταθμίζοντας τα πολύ περιοριστικά επιχειρήματα των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου για την ασφάλεια των συσκευών και την ακεραιότητα του δικτύου με τις πραγματικές τεχνολογικές ανάγκες που συναντώνται στην πραγματική ζωή.

Εξετάζοντας μέσα από την ιστορική προοπτική, η προσέγγιση που ακολουθούν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι ακολουθεί ένα συνεπές πρότυπο όταν εμφανίζονται νέες τεχνολογίες. Από το 2001 έχουμε βιώσει αυτό το μοτίβο επιχειρηματολογίας να τίθεται από τους ISP. Η ασφάλεια και η ακεραιότητα του δικτύου είναι οι «αποδιοπομπαίοι τράγοι» για κάθε αναδυόμενη τεχνολογία μέσω της οποίας οι τελικοί χρήστες θα μπορούσαν να έχουν υψηλότερους βαθμούς ελευθερίας. Η ίδια περιοριστική συμπεριφορά και επιχειρηματολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον περιορισμό της ελεύθερης επιλογής τερματικού εξοπλισμού σε δίκτυα οπτικών ινών χρησιμοποιούνταν προηγουμένως όταν θεσπίζονταν οι τεχνολογίες DSL και ομοαξονικών. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα δεδομένα μας, οι ανησυχίες των ISP δεν αντηχούν στην πραγματικότητα, καθώς ο αριθμός των διακοπών που προκαλούνται από τους τελικούς χρήστες είναι ασήμαντα χαμηλός. Αυτή η κατάσταση δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει αντικειμενική τεχνολογική αναγκαιότητα για να εξαιρεθεί το FTTH από την τυπική παθητική θέση του ΣΤΔ.

Τα ψηφιακά δικαιώματα δεν πρέπει να τίθενται σε κίνδυνο μόνο και μόνο επειδή ένα προϊόν, το τερματικό οπτικού δικτύου, δεν είναι ακόμη ευρέως διαθέσιμο στην αγορά. Η διατήρηση του σημείου τερματισμού του δικτύου στο παθητικό φυσικό σημείο για τα δίκτυα οπτικών ινών θα διασφαλίζει νομικά ότι οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιούν τον δικό τους εξοπλισμό. Η εξασφάλιση του δικαιώματος στην ελευθερία router σε δίκτυα επόμενης γενιάς θα ενισχύσει την καινοτομία στην αγορά τερματικού εξοπλισμού.

Υποστήριξη της ελευθερίας επιλογής Router για όλους τους τύπους συνδέσεων δικτύου στην Ελλάδα

Τα δίκτυα οπτικών ινών είναι οι συνδέσεις του μέλλοντος. Η ΕΕΤΤ έχει λάβει μια θαρραλέα θέση για να θέσει τη θέση του ΣΤΔ στο παθητικό σημείο για τα παλαιού τύπου δίκτυα, αλλά θελουμε να ενισχυθεί η εγγύηση της ελεύθερης επιλογής τερματικού εξοπλισμού για τις επόμενες γενιές και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Οι τελικοί χρήστες αναγνωρίζουν την ανάγκη διατήρησης μιας ασφαλούς στο Διαδίκτυο. Το να τους επιτρέπεται να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τον δικό τους εξοπλισμό είναι ένα θεμελιώδες βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο νέος γύρος της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον ορισμό του τερματικού σημείου δικτύου ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2022. Η θέση του FSFE (EN), (EL)  υποστηρίχθηκε εκτός απο την ΕΕΛΛΑΚ και από βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα των ψηφιακών δικαιωμάτων, της προστασίας των καταναλωτών και της εκπροσώπησης των επιχειρήσεων: 

Οι οργανώσεις που υποστήριξαν την ελευθερία επιλογής δρομολογητή στην διαβούλευση της ΕΕΤΤ:

Πηγή άρθρου: https://fsfe.org

Leave a Comment