ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συνεργασία Linux Foundation και DARPA για ασφαλές 5G μέσω ανοιχτού κώδικα

Το Linux Foundation και το Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) υπέγραψαν μια συμφωνία για τη δημιουργία του έργου Open Programmable Secure της Αμερικανικής Κυβέρνησης (US GOV OPS), το οποίο έχει σαν στόχο να επιταχύνει την καινοτομία και την ασφάλεια στους τομείς του 5G, της AI, των προτύπων και του προγραμματισμού σε τεχνολογίες IoT .

Το DARPA είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, με έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία για χρήση από τον στρατό. Άλλοι οργανισμοί μπορούν να συμμετάσχουν στο US GOV OPS υπό την προϋπόθεση ότι είναι μέλη του Linux Foundation και πληρώνουν μια συνδρομή μέλους ανάλογη με το μέγεθος τους.

Το πρώτο έργο κάτω από την ομπρέλα US GOV OPS θα επικεντρωθεί στο 5G, που βρίσκεται υπό ανάπτυξη από το DARPA, το Ναυτικό των ΗΠΑ και άλλους συνεργάτες. Στόχος του είναι η ανάπτυξη λογισμικού και συστημάτων ανοιχτού κώδικα που θα επιτρέπουν ασφαλή δίκτυα 5G και ακολούθως ασφαλή δίκτυα κινητής τηλεφωνίας , ώστε να ξεπεραστούν οι κίνδυνοι της αδιαφανούς και ιδιόκτητης τεχνολογίας 5G που είναι προς το παρόν διαθέσιμη.

Άλλες προκλήσεις αυτού του έργου, περιλαμβάνουν την αποσύνδεση υλικού και λογισμικού, ώστε να είναι εφικτή η ασφάλεια σε μεγάλη κλίμακα ακόμα και σε μη αξιόπιστους κόμβους και δίκτυα, τα οποία σχεδιάζονται να αντιμετωπιστούν με μια προσέγγιση Ανοιχτού Κώδικα. Το έργο θα βασιστεί και θα αξιοποιήσει υπάρχοντα έργα που διαχειρίζεται το Linux Foundation στους σχετικούς τομείς.

Το έργο θα εκτελεστεί ως ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα στο Linux Foundation, με στόχο την παροχή μιας ουδέτερης διακυβέρνησης του έργου και την συνεργασία δημόσιων, στρατιωτικών και ιδιωτικών φορέων με τις κοινόττες του ανοιχτού κώδικα

Μια παρουσίαση βίντεο αυτού του έργου είναι διαθέσιμη εδώ . Το έργο US GOV OPS ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 και σχεδιάζεται να περιλαμβάνει περισσότερες πρωτοβουλίες στο μέλλον στους τομείς Edge, IoT, AI και Security.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

One thought on “Συνεργασία Linux Foundation και DARPA για ασφαλές 5G μέσω ανοιχτού κώδικα

Leave a Comment