ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τα οφέλη του ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη του 5G stack: H πρόταση του GitHub

Οι προγραμματιστές γνωρίζουν την αξία της ανοιχτότητας, και όλο και περισσότερο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής την λαμβάνουν υπόψη. Οι προσεγγίσεις ανοιχτού κώδικα και ανοικτών προτύπων προσφέρουν πολλά υποσχόμενες λύσεις σε προβλήματα πολιτικής που σχετίζονται με την ψηφιακή ανεξαρτησία. Ένας τέτοιος τομέας όπου μπορούν να βοηθήσουν οι ανοιχτές τεχνολογίες είναι το 5G. Η Εθνική Υπηρεσία Τηλεπικοινωνιών και Πληροφοριών των ΗΠΑ (NTIA) ζήτησε πρόσφατα προτάσεις για μια πρόκληση καινοτομίας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του ανοιχτού οικοσυστήματος 5G stack. Το GitHub υπέβαλε μια πρόταση που υπογραμμίζει τα οφέλη του ανοιχτού κώδικα μέσω βέλτιστων πρακτικών και μετρήσεων.

Ο ανοιχτός κώδικας παρέχει στις κυβερνήσεις που ενδιαφέρονται για την ψηφιακή ανεξαρτησία και την αυτονομία τους, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές προγραμματιστών ώστε να εξασφαλίσουν οφέλη από την παγκόσμια συνεργασία του ανοιχτού λογισμικού. Ο ανοιχτός κώδικας παρέχει λύσεις με βάση τα πλεονεκτήματα και την ποιότητα του κώδικα, σε αντίθεση με τις λύσεις ιδιόκτητων ή πολιτικών συμφερόντων. Ο ανοιχτός κώδικας δεν έχει αποκλεισμούς: εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν για την εθνική προέλευση ενός έργου, τίποτα δεν εμποδίζει την ένταξή τους σε αυτό . Και όσον αφορά την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα, ο ανοιχτός κώδικας είναι μια από τις καλύτερες μεθόδους που έχουμε: η ευρύτερη κοινότητα αναλυτών ασφαλείας μπορεί να επιθεωρήσει τον πηγαίο κώδικα για να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τις ευπάθειες και ένα ευρύτερο σύμπαν προγραμματιστών μπορεί να αξιοποιήσει τα ανοιχτά πρότυπα και τις λύσεις στον ανοιχτό κώδικα.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι εν μέσω αμφισβητήσεων σχετικά με την ασφάλεια και την ανάπτυξη του 5G, ορισμένοι έχουν στραφεί σε ανάπτυξη ανοιχτού κώδικα για τμήματα του 5G stack. Ορισμένες ελπιδοφόρες προσπάθειες περιλαμβάνουν το Open Network Automation Platform που συνεργάζεται με το DARPA και το OpenAirInterface που συνεργάζεται με το NSF. Ακόμα άλλοι, συμπεριλαμβανομένου του Open RAN Coalition, δίνουν έμφαση στα ανοιχτά πρότυπα και χρησιμοποιούν πρακτικές ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη.

Στην πρόταση του github προς την Εθνική Υπηρεσία Τηλεπικοινωνιών και Πληροφοριών των ΗΠΑ, περιγράφεται πώς οι βέλτιστες πρακτικές στην ανάπτυξη ανοιχτού κώδικα και λογισμικού θα μπορούσαν ευρύτερα να υποστηρίξουν τους στόχους της Υπηρεσίας για μια πιθανή πρόκληση καινοτομίας: να μειώσει τα εμπόδια εισόδου για διαφορετικούς φορείς ώστε να συνεργαστούν σε ένα ανοιχτό 5G stack. Τονίστηκε επίσης η σημασία της απογραφής των εξαρτήσεων και ειδικότερα του software bill of materials της NTIA , για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την προώθηση της υιοθέτησης μιας ανοιχτής στοίβας 5G. Με τον όρο “ανοιχτό κώδικα” η πρόταση του github αναφέρεται στον ορισμό του Open Source Initiative, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν μερικές φορές παρεξηγήσει τον όρο open source με άλλες χρήσεις του «ανοιχτού» που σημαίνει απλά διαλειτουργικό ή διαθέσιμο σε όλους.

Διαχρονικά, η κοινότητα προγραμματιστών έχει δημιουργήσει γρήγορα λύσεις ανοιχτού κώδικα για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο πρέπει να κατανοήσουν πώς η συνεργατική ανάπτυξη και ο ανοιχτός κώδικας μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα τα θέματα που προκύπτουν σχετικά με τη συμμετοχή, την ασφάλεια, την ανεξαρτησία και τη διαλειτουργικότητα όσον αφορά το 5G και το μέλλον του.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την πρόταση του Github εδώ .

Πηγή άρθρου: https://github.blog/

Leave a Comment