ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Γιατί το μέλλον του 5G θα πρέπει να είναι ανοιχτό

Η πανδημία COVID-19 υπογράμμισε το πόσο ζωτικής σημασίας είναι η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για την κοινωνία και την οικονομία. Η ευρεία υιοθέτηση τεχνολογιών 5G έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τη συνδεσιμότητα ακόμη πιο ισχυρό εργαλείο, μετασχηματίζοντας τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε προς το καλύτερο.

Οι αυξήσεις στην ταχύτητα του δικτύου και την προσφορά χωρητικότητας 5G δεν θα βελτιώσουν μόνο τις υπάρχουσες τεχνολογίες, όπως η ροή βίντεο, αλλά θα επιτρέψουν και εντελώς νέες εφαρμογές τις οποίες τα υπάρχοντα δίκτυα δεν μπορούν εύκολα να υποστηρίξουν.

Συνδεδεμένα οχήματα που μπορούν να επικοινωνούν με φωτεινούς σηματοδότες για τη βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας, αγροκτήματα που μπορούν να αναφέρουν την υγρασία του εδάφους και τα επίπεδα θρεπτικών ουσιών σε πραγματικό χρόνο, υπηρεσίες τηλεϊατρικής  σε πραγματικό χρόνο, υψηλής ποιότητας ροή βίντεο σε αγροτικές περιοχές, άλλες εφαρμογές για έξυπνες πόλεις, γεωργία , η υποδομή και πολλά άλλα θα είναι επιτέλους εφικτά.

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της τεχνολογίας, καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα σχετικά με τον τρόπο κατασκευής δικτύων 5G θα έχουν άνευ προηγουμένου αντίκτυπο στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Για να διασφαλιστεί ότι αυτός ο αντίκτυπος είναι θετικός και για να ξεκλειδωθεί το πλήρες δυναμικό του 5G, αυτές οι τεχνολογίες πρέπει να βασίζονται σε ανοιχτές διεπαφές και τεχνολογίες cloud ανοιχτού κώδικα. Εν ολίγοις, το 5G πρέπει να είναι «ανοιχτό» έτσι ώστε διάφορες ομάδες προμηθευτών  και κατασκευαστών να μπορούν να ανταγωνιστούν για να αναπτύξουν τα πιο καινοτόμα, ασφαλή και οικονομικά προϊόντα.

Πολλά από τα οφέλη των δικτύων 5G προέρχονται από την μεγαλύτερη εξάρτηση από λογισμικό σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές ασύρματης τεχνολογίας. Σε δίκτυα 5G, το λογισμικό μπορεί να διαχειρίζεται λειτουργίες δικτύου και να εκτελεί λειτουργίες που προηγουμένως ελέγχονταν από υλικό μέσω εικονικοποίησης δικτύου και υπολογιστικού νέφους. Για παράδειγμα, στην υπάρχουσα υποδομή ασύρματων επικοινωνιών, η απόδοση του δικτύου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους τεχνικούς περιορισμούς και την ορθή λειτουργία συγκεκριμένου υλικού. Μέσω της εικονικοποίησης δικτύου, τα δίκτυα 5G δεν είναι τόσο περιορισμένα από το υλικό, καθώς το λογισμικό μπορεί να μιμηθεί την απόδοση διαφορετικών ειδών εξειδικευμένου υλικού και να ενημερωθεί και να επισκευαστεί από απόσταση.

Αυτές οι προσεγγίσεις λογισμικού, ιδίως το cloud computing, μπορούν να επιτρέψουν την καινοτομία σε μαζική κλίμακα και να υποστηρίξουν νέα είδη εφαρμογών που δεν είναι δυνατά σε δίκτυα 4G. Η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα εδώ είναι κρίσιμη, επιτρέποντας μεγαλύτερο έλεγχο παρέχοντας τη δυνατότητα να εξετάζουμε κάθε πτυχή του κώδικα και να αλλάζουμε ό, τι δεν λειτουργεί, αυξημένη σταθερότητα λόγω λιγότερης ανάγκης συντήρησης και αντικατάστασης υλικού και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, καθώς επιτρέπει οποιονδήποτε για να επιθεωρήσει και να διορθώσει προβλήματα, σφάλματα ή παραλείψεις. Επιπλέον, οι ανοιχτές διεπαφές μπορούν να διασφαλίσουν ότι όλα τα στοιχεία ενός δικτύου 5G, από την άκρη έως τον πυρήνα, μπορούν εύκολα να λειτουργούν, επιτρέποντας μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Είναι εύκολο να δούμε πώς ο συνδυασμός ανοιχτών διεπαφών και τεχνολογιών cloud ανοιχτού κώδικα θα μπορούσε να ωφελήσει δραματικά το οικοσύστημα 5G.

Δυστυχώς, ορισμένοι ηγέτες της αγοράς τηλεπικοινωνιών βασίζονται και συνεχίζουν να κατασκευάζουν κλειστές τεχνολογίες που εμποδίζουν την ενσωμάτωση υλικού ή λογισμικού από διαφορετικούς προμηθευτές. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο πρόβλημα στη διαθεσιμότητα κρίσιμων τεχνολογιών 5G

Τα κλειστά συστήματα:

  • Παρακωλύουν δραματικά τον ανταγωνισμό και την καινοτομία. Εμποδίζουν τρίτους να αναπτύξουν  λύσεις που θα λειτουργούν με αυτά τα συστήματα και αποτρέπουν μια προσέγγιση «plug and play» στο 5G, και αυτή η έλλειψη της πίεσης της ανταγωνιστικότητας μειώνει και τα κίνητρα για τις κατεστημένες εταιρείες να καινοτομούν.
  • Αυξάνουν το κλείδωμα σε ένα προμηθευτή, αυξάνοντας παράλληλα και το κόστος. Το κλείδωμα σε προμηθευτή μπορεί να αναγκάσει τους πελάτες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτά τα κλειστά συστήματα, μιας και θα  πληρώσουν υψηλά κόστη εναλλαγής για να αντικαταστήσουν ολόκληρο το δίκτυό τους.
  • Διακυβεύουν την αξιοπιστία. Εάν ένα δίκτυο 5G βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε κλειστή τεχνολογία από έναν μόνο πάροχο, η αξιοπιστία του δικτύου τίθεται σε κίνδυνο εάν ο πάροχος δεν μπορεί να διατηρήσει αυτές τις τεχνολογίες.

Για να είμαστε σαφείς, αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα για οποιονδήποτε κακό παίκτη – είναι ένα πρόβλημα ενδημικό στη χρήση κλειστών τεχνολογιών. Αυτά τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα εμφανή στο επίπεδο του radio access network (RAN) στην άκρη των δικτύων 5G. Το radio access network (RAN) βασίζεται σε πολλά κομμάτια υλικού και λογισμικού που συνεργάζονται για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ συσκευών όπως έξυπνα τηλέφωνα, συνδεδεμένα οχήματα και αισθητήρες και τον πυρήνα του δικτύου. Η χρήση κλειστών αρχιτεκτονικών από ορισμένες εταιρείες εμποδίζει την τεχνολογία τους να εργάζεται εύκολα, απρόσκοπτα και με ασφάλεια με τεχνολογία από οποιονδήποτε άλλο πάροχο, περιορίζοντας την καινοτομία και τον ανταγωνισμό στο επίπεδο RAN.

Ευτυχώς, πολλοί στη βιομηχανία συνενώνονται γύρω από την ιδέα ότι οι ανοιχτές προσεγγίσεις στο 5G είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρησή τους, όπως ακριβώς είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια και την οικονομία. Οι ανοικτές τεχνολογίες ήταν κρίσιμες για την επιτυχία της τεχνολογικής προόδου, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Διαδικτύου. Τώρα, εταιρείες νέες και παλαιές, μεγάλες και μικρές εταιρίες, από την Ασία, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν αυτήν την ανοιχτή προσέγγιση στον χώρο 5G, τόσο στο επίπεδο RAN όσο και πέραν αυτού, με ελπίδες να οδηγήσουν ακόμη μεγαλύτερη καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, η IBM δεσμεύτηκε να υιοθετήσει το πρότυπο Open Radio Access Network (O-RAN), μαζί με πολλές άλλες εταιρείες, ως το θεμέλιο για το εξαιρετικά σημαντικό επίπεδο RAN των δικτύων 5G.

Το πρότυπο O-RAN είναι πολλαπλασιαστής, επιτρέποντας την εκθετική ανάπτυξη σε 5G, προωθώντας τον υγιή ανταγωνισμό σε κοινότητες λογισμικού, καθώς οι συνεισφέροντες ορίζουν ανοιχτές προδιαγραφές, έτσι ώστε συστατικά από διαφορετικές εταιρείες να μπορούν να συνεργαστούν για να σχηματίσουν μια  λύση «best breed». Οι ανοιχτές  αρχιτεκτονικές 5G, όπως το πρότυπο O-RAN, καταργούν τους «περιφραγμένους κήπους» και προωθούν την καινοτομία.

Ενώ η IBM και άλλες εταιρείες ηγούνται της ανάπτυξης ανοιχτών τεχνολογιών με βάση 5G, οι κυβερνήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση αυτού του μετασχηματισμού. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να λάβουν μέτρα τώρα για να επιταχύνουν την ανάπτυξη και την υιοθέτηση αυτών των ανοιχτών δικτύων προς όφελος των καταναλωτών, του ανταγωνισμού, της οικονομίας και της εθνικής ασφάλειας.

Πρώτα απ ‘όλα, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναπτύξουν Εθνικές Στρατηγικές 5G που προωθούν την υιοθέτηση ανοιχτών αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών cloud ανοιχτού κώδικα. Αυτό θα αξιοποιήσει τη δύναμη της βιομηχανίας ανάπτυξης λογισμικού και υπολογιστών και θα εξασφαλίσει ότι οι μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να είναι παγκοσμίως ανταγωνιστικές στο 5G.

Ως μέρος των εθνικών στρατηγικών 5G, οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες αρχές προώθησης και τους μηχανισμούς προμηθειών για την προώθηση ανοικτών τεχνολογιών 5G. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις πρέπει να ενθαρρύνουν και να επιταχύνουν την ανταγωνιστικότητα στο 5G.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να βοηθήσουν:

  • Στην επιτάχυνση της έρευνας και ανάπτυξης ανοιχτών τεχνολογιών 5G από τη βιομηχανία, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τον ακαδημαϊκό χώρο. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει άμεσα οικονομικά κίνητρα για οργανισμούς που οδηγούν αυτές τις προσπάθειες, όπως επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται από χρήματα που προέρχονται από δημοπρασίες φάσματος ή άλλες πηγές ή δάνεια χαμηλού ή μη επιτοκίου για επενδύσεις 5G. Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις 5G και επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, για την τόνωση της Ε&Α και της ανάπτυξης δεξιοτήτων.
  • Στην υποστήριξη της ταχεία ανάπτυξης ανοιχτών τεχνολογιών 5G. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιχορηγήσεις και άτοκα δάνεια για εταιρείες και δήμους για την ανάπτυξη δικτύων 5G που έχουν κατασκευαστεί με αρχιτεκτονικές ανοιχτού κώδικα. Αυτό πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση σχημάτων  συνεργασίας με αξιόπιστους διεθνείς εταίρους για να προωθήσουν την ανάπτυξη μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής αγοράς για ανοιχτές τεχνολογίες 5G.

Εάν οι εθνικές κυβερνήσεις προχωρήσουν γρήγορα για να επιταχύνουν την υιοθέτηση ανοιχτών αρχιτεκτονικών 5G, μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει το 5G – για τους καταναλωτές, την οικονομία και την εθνική ασφάλεια. Αν δεν το κάνουν, οι κλειστές αρχιτεκτονικές θα καταστέλλουν την καινοτομία και τον ανταγωνισμό, θα αυξήσουν το κόστος και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των δικτύων 5G. Πολλές χώρες είναι σε θέση να είναι ανταγωνιστικές στο 5G, αλλά μόνο εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναλάβουν δράση για να διασφαλίσουν ότι το μέλλον του 5G είναι «ανοιχτό».

Πηγή άρθρου: https://www.ibm.com

Leave a Comment