ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το WIFI4EU δεν θα είναι ελεύθερο: Συστήματα ελέγχου ταυτότητας, διατήρηση δεδομένων και αποκλεισμός των κοινοτικών δικτύων

Πριν από λίγες ημέρες, η ΕΕ υπέγραψε επίσημα το WIFI4EU Regulation, το οποίο έχει σαν στόχο την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο για τις τοπικές κοινότητες. Παραβλέποντας την ανοικτή επιστολή των κοινοτήτων ανοιχτών τεχνολογιών από όλη την Ευρώπη, ο παρών κανονισμός υπονομεύει την ποικιλομορφία των τηλεπικοινωνιακών οικοσυστημάτων. Απορρίπτει τους μη κερδοσκοπικούς παρόχους υπηρεσιών Internet και επιβάλλει έναν μηχανισμό ελέγχου ταυτότητας, απαγορεύοντας τα ελεύθερα και ανοικτά σημεία πρόσβασης WiFi.

Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το WIFI4EU, τον Σεπτέμβριο του 2016, είχε σαν στόχο την ανάπτυξη της πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές, προτρέποντας τις τοπικές αρχές να παρέχουν δωρεάν WIFi hotspots. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέβη σε ορισμένες χρήσιμες τροποποιήσεις,  όσον αφορά την προώθηση μη κερδοσκοπικών φορέων παροχής υπηρεσιών στο Διαδίκτυο. Όμως, μετά από έξι μήνες διαπραγματεύσεων υιοθετήθηκαν όλες οι επικίνδυνες προτάσεις για το μέλλον του ανοιχτού διαδικτύου και απορρίφθηκαν οι προτάσεις του κοινοβουλίου. Έτσι, οι φορείς εκμετάλλευσης που επιθυμούν να επωφεληθούν από τα κεφάλαια του WIFI4EU θα πρέπει να συμμορφώνονται με απαιτήσεις που αντιβαίνουν στην ιδέα των ελεύθερων και ανοιχτών δικτύων.

  • Σύστημα ελέγχου ταυτότητας

Τα μελλοντικά hotspot  του WIFI4EU θα αναγκάζουν τους χρήστες να πιστοποιούν την ταυτότητά τους για να έχουν πρόσβαση στο Internet. Η ρύθμιση της πρόσβασης στα δημόσια δίκτυα δεν υποστηρίζεται από κάποια ουσιαστική συλλογιστική ή εκτίμηση των επιπτώσεων. Η ΕΕ αγνόησε εντελώς την αναποτελεσματικότητα τέτοιων συστημάτων πιστοποίησης: οι φορείς παροχής hotspot δεν έχουν τη νομική εξουσία να απαιτούν την επίσημη ταυτότητα των χρηστών. Εντούτοις, ο εντοπισμός όλων των χρηστών έχει καταστεί άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι το CJEU δήλωσε ότι η διατήρηση όλων των δεδομένων κίνησης όλων των χρηστών  παραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Το δίκαιο της ΕΕ ορίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών Ίντερνετ μπορούν να υποχρεώνονται να διατηρούν δεδομένα κίνησης μόνο για ένα στοχευόμενο άτομο και όχι για όλυς τους χρήστες.

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συμφώνησαν εύκολα για την προώθηση ενός single sign-on συστήματος που θα χρησιμοποιείται σε όλη την ΕΕ. Αλλά  αυτή η συμφωνία δεν οδηγεί σε καλύτερη ρύθμιση: δεν είναι ούτε σαφές εάν μια δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία θα λειτουργήσει το σύστημα ελέγχου ταυτότητας, ούτε ποιος θα έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του. Σε αυτό το συμβιβασμό, παραβιάζεται το  δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή των μελλοντικών χρηστών του WIFI4EU.. Όσον αφορά την υποχρέωση των χρηστών να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους, όπως συμβαίνει στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ για τη χρήση προπληρωμένων καρτών SIM, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αμφισβητεί ήδη την πρακτική αυτή.

  • Διατήρηση δεδομένων  επισκεψιμότητας

Κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τουλάχιστον εμποδίσει τους μελλοντικούς χρήστες του WIFI4EU να είναι θύματα εμπορικής παρακολούθησης. Τα δίκτυα που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των δεδομένων κίνησης των χρηστών. Δυστυχώς, αυτό δεν εμποδίζει την εθνική νομοθεσία να επιβάλλει γενική υποχρέωση να διατηρεί τα δεδομένα των χρηστών στους παρόχους των δικτύων WIFI4EU , παρά τις σαφείς αποφάσεις του CJEU σχετικά με το θέμα

  • Κοινοτικά δίκτυα και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Προκειμένου να προωθηθεί η ποικιλομορφία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, το Κοινοβούλιο προσπάθησε να συμπεριλάβει στους φορείς παροχής υπηρεσιών διαδικτύου,  τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμούς ως δυνητικούς δικαιούχος της χρηματοδότησης του WIFI4EU. Με τον ίδιο τρόπο, οι τοπικές επιχειρήσεις θα ήταν ανάμεσα στους βασικούς δικαιούχος για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού. Ωστόσο, η τελική συμφωνία με τα κράτη μέλη δεν είχε τέτοιες βελτιώσεις: διαγράφηκε η  έκκληση για την προώθηση  των μη κερδοσκοπικών κοινοτικών δικτύων, που ήδη παρέχουν ανοικτή ασύρματη συνδεσιμότητα με ελάχιστη ή μηδενική δημόσια στήριξη. Έτσι το WIFI4EU έχασε την ευκαιρία να προωθήσει την τοπική απασχόληση, να διαδώσει τεχνικές δεξιότητες και να κάνει την διαφορά στον τομέα  των τηλεπικοινωνιών. Αντ ‘αυτού, οι κυρίαρχοι παίκτες του τομέα των τηλεπικοινωνιών θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες από τις επιδοτήσεις του WIFI4EU.

Ο κανονισμός WIFI4EU στερείται κάθε φιλοδοξίας να δημιουργήσει μια πραγματικά “ελεύθερη” (όπως στην ελευθερία, όχι όπως  στο “δωρεάν”)  πρόσβαση WiFi σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ελεύθερη πρόσβαση απαιτεί τόσο ανώνυμη πρόσβαση στο Διαδίκτυο όσο και αποκεντρωμένα δίκτυα που ανήκουν σε αυτούς που τις εκτελούν. Το να επιλέγονται οι συνηθισμένοι ύποπτοι για την ανάπτυξη των hotspot WIFI4EU δεν θα λύσει το πρόβλημα της άνισα κατανεμημένης συνδεσιμότητας και θα εμποδίσει την καινοτομία. Αυτή η ανησυχητική και παράλογη τάση αντικατοπτρίζει απόλυτα τη γενική πολιτική κατεύθυνση των κρατών μελών, και υπονομεύει τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Πηγή άρθρου: https://www.laquadrature.net

One thought on “Το WIFI4EU δεν θα είναι ελεύθερο: Συστήματα ελέγχου ταυτότητας, διατήρηση δεδομένων και αποκλεισμός των κοινοτικών δικτύων

Leave a Comment