ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

WIFI4EU – Τα δημόσια χρηματοδοτούμενα δίκτυα πρέπει να προωθούν την πολυμορφία και όχι την εμπορευματοποίηση

Καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκονται στην διαδικασία τριμερών διαλόγων σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του WIFI4EU,  τα ευρωπαϊκά κοινοτικά ασύρματα δίκτυα, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, και οργανισμοί και κοινότητες ανοιχτών τεχνολογιών από όλη την Ευρώπη, έστειλαν μια επιστολή προς το Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπενθυμίσουν τη σημασία της συμπερίληψης όλων των παραγόντων στην ανάπτυξη της τοπικής συνδεσιμότητας

WIFI4EU – Η ΕΕ πρέπει να προωθήσει την πολυμορφία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και να αντισταθεί στην εμπορευματοποίηση των δικτύων που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο

Αγαπητέ κύριε, κυρία

Οι αντιπροσωπείες των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολοκληρώνουν επί του παρόντος τις τριμερείς διαπραγματεύσεις για το σχέδιο κανονισμού WIFI4EU. Ο κανονισμός θα επιτρέψει στις τοπικές αρχές να ανοίξουν τα WiFI hotspots για να ενισχύσουν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ιδίως στις υποεξυπηρετούμενες κοινότητες.

Το WIFI4EU είναι μια πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε πέρυσι από τον Πρόεδρο Juncker στην ομιλία του “State of the Union” στο Στρασβούργο. Για να εκπληρώσει αυτή την υπόσχεση “να εξοπλίσει κάθε ευρωπαϊκό χωριό και κάθε πόλη με δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο Internet γύρω από τα κεντρικά κέντρα δημόσιας ζωής έως το 2020”, η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 120 εκατομμύρια μεταξύ 2017-2019 για την εγκατάσταση WiFi hotspots σε τουλάχιστον 6.000 Σε 8.000 τοπικές κοινότητες.

Ωστόσο, καθώς ο τριμερής διάλογος καταλήγει στο τέλος, υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος, αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία, να χάσει την ευκαιρία να προωθήσει την πολυμορφία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις δείχνουν ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών επιδιώκουν να διατηρήσουν τους παρόχους μικρών και τοπικών πρόσβασης εκτός του καθεστώτος, ευνοώντας τις κατεστημένες πολυεθνικές εταιρείες επιτρέποντάς τους να κατασκοπεύουν τις επικοινωνίες των χρηστών.

Για να ξεπεραστούν αυτοί οι κίνδυνοι, καλούμε το Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνουν τις εποικοδομητικές προτάσεις που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  για να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον στις πολιτικές τηλεπικοινωνιών της ΕΕ.

Δημιουργία χώρου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μη κερδοσκοπικές οντότητες

Στην αιτιολογική σκέψη 4 του κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει στη συμμετοχή φορέων όπως “μη κερδοσκοπικοί συνεταιρισμοί” και “κοινοτικά κέντρα” ως φορείς που θα μπορούσαν να προσφέρουν ασύρματη συνδεσιμότητα. Στο ίδιο πνεύμα, στην αιτιολογική σκέψη 9β, το ΕΚ επιθυμεί να προωθήσει τις τοπικές ΜΜΕ και τους μη κερδοσκοπικούς φορείς ως κύριους δικαιούχους για την προμήθεια και την εγκατάσταση εξοπλισμού.

Αυτή η διατύπωση εξασφαλίζει ότι οι μικροί τοπικοί φορείς – συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς πολλά μη κερδοσκοπικά κοινοτικά δίκτυα – θα είναι επιλέξιμα για τα κεφάλαια του WIFI4EU. Με τη διοχέτευση των κονδυλίων σε αυτούς τους μικρούς αλλά ικανούς φορείς, το WIFI4EU θα προωθήσει την τοπική απασχόληση, την εξάπλωση των τεχνικών δεξιοτήτων καθώς και την ποικιλομορφία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, αντί να ευνοεί τους ήδη κυρίαρχους συντελεστές του κλάδου. Αυτό είναι όλο και πιο σημαντικό, δεδομένου ότι πολλά μη κερδοσκοπικά δίκτυα κοινότητας προωθούν ήδη τα ευρύτατα ανοιχτά ασύρματα δίκτυα που προωθείται από το WIFI4EU, με ελάχιστη ή καθόλου δημόσια υποστήριξη. Με τη διευκόλυνση των κονδυλίων της ΕΕ στους εν λόγω φορείς, όπου είναι δυνατόν, το WIFI4EU έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει την ανάπτυξή τους και την επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε τοπικό επίπεδο. Δυστυχώς, το Συμβούλιο της ΕΕ προσπαθεί να καταργήσει αυτές τις αιτιολογικές σκέψεις υποστηρίζοντας ότι στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης και ανοίγοντας το έδαφος για τους κυρίαρχους παράγοντες να αποκομίσουν τις περισσότερες από τις επιχορηγήσεις του WIFI4EU.

Αιτιολογική σκέψη 4

Προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή

Στην αιτιολογική σκέψη 2, το Κοινοβούλιο της ΕΕ και το Συμβούλιο της ΕΕ προωθούν μια λύση για ένα ενιαίο σύστημα επαλήθευσης ταυτότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλη την ΕΕ. Αυτή η λύση που ευνοεί το σύστημα επαλήθευσης της ταυτότητας για τη ρύθμιση της πρόσβασης σε “ανοικτά” δίκτυα δεν υποστηρίζεται από κανένα ουσιαστικό σκεπτικό και αντιβαίνει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο στόχος των νομοθετών είναι να διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτά τα δημόσια δίκτυα για όσους ταξιδεύουν σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά ο πιο απλός τρόπος για να γίνει αυτό είναι να είναι ανοιχτά δίκτυα χωρίς πιστοποίηση. Εάν ο στόχος της ύπαρξης συστήματος εξακρίβωσης της γνησιότητας είναι να αποφευχθούν παράνομες δραστηριότητες, θα πρέπει να υπενθυμιστεί στους σνομοθέτες ότι ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξήγησε πρόσφατα στην υπόθεση C-484/14 (McFadden) ότι η επιβολή στους διαχειριστές δικτύων Wi-Fi υποχρέωσης ” Για τον εντοπισμό των χρηστών και τη διατήρηση των δεδομένων τους “θα ήταν” σαφώς δυσανάλογη “, καθώς” δεν θα ήταν από μόνη της αποτελεσματική (…) στην πρόληψη συγκεκριμένων παραβάσεων “. Στην τελική απόφαση, το Δικαστήριο συμφώνησε ότι μια τέτοια υποχρέωση θα πρέπει να επιβληθεί μόνο μετά από μια συγκεκριμένη εντολή στοχοθέτησης που απαιτεί από έναν φορέα εκμετάλλευσης WiFi να το πράξει. Για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι ιδιωτικού απορρήτου που σχετίζονται με τη διατήρηση δεδομένων και να προωθηθεί η ευκολία χρήσης, το WIFI4EU δεν θα πρέπει να προωθεί τα συστήματα ελέγχου ταυτότητας σε ανοιχτά και ελεύθερα σημεία πρόσβασης.

Αιτιολογική σκέψη 2

και τις κοινότητες

 

 

Κρατώντας την διαφήμιση και την εμπορική παρακολούθηση μακριά από τα δημόσια ασύρματα δίκτυα

Το WIFI4EU δεν θα πρέπει να εμπορευματοποιεί τις υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο. Δυστυχώς, το Συμβούλιο προσπαθεί να υπονομεύσει την προστασία που προτείνει το ΕΚ στην αιτιολογική σκέψη 2, η οποία αποκλείει τη χρήση δεδομένων κίνησης για διαφημιστικούς σκοπούς ή για άλλες εμπορικές χρήσεις . Επιπλέον, η εμπορική χρήση των δεδομένων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας -ιδιαίτερα όταν χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα.


Προσφέροντας δωρεάν, ανοιχτή και ουδέτερη πρόσβαση σε εκείνους που την χρειάζονται περισσότερο

Η πρώτη προτεραιότητα για το WIFI4EU πρέπει να είναι η ανάπτυξη ανοικτών και δωρεάν ασύρματων δικτύων που ενισχύουν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε υποεξυπηρετούμενες κοινότητες. Η πρόταση του Συμβουλίου για διαγραφή του στόχου «της αποτροπής της υστέρησης των απομακρυσμένων τοποθεσιών και των αγροτικών περιοχών» και της δημιουργίας «δωρεάν και χωρίς περιορισμούς»  δικτύων που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο είναι επικίνδυνη. Υπονοεί ότι τα δίκτυα WIFI4EU ενδέχεται να μην είναι ελεύθερα ούτε ανοικτά ούτε να σέβονται την αρχή της ουδετερότητας του δικτύου που κατοχυρώνεται στον κανονισμό της ΕΕ για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών. Πρέπει να διατηρηθεί η διατύπωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής μπορείτε να δείτε εδώ

Signatories:

 • Aquilenet (France)
 • BlueLink Civic Action Network (Bulgaria)
 • CAFAI (France)
 • Colectivo Helianto (Navarra)
 • Common Grounds (Germany)
 • Chaos Computer Club Lëtzebuerg (Luxembourg)
 • exo.cat (Spain)
 • FDN (France)
 • FFDN (France)
 • Free Knowledge Institute (Europe)
 • Frënn vun der Ënn (Luxembourg)
 • Funkfeuer Wien (Austria)
 • Guifi Foundation (Spain)
 • IGWAN.NET (France)
 • Ilico (France)
 • La Quadrature du Net (France)
 • LibreMesh (Global)
 • wlan slovenija, open wireless network (Slovenia)
 • netCommons (EU)
 • NetHood (Switzerland)
 • Open Technologies Alliance – GFOSS (Greece)
 • Progetto Neco (Italy)
 • Sarantaporo.gr Non Profit Organization (Greece)
 • SCANI (France)
 • Tetaneutral.net (France)
 • Viviers Fibre (France)
 • Wireless België (Belgium)
 • Xnet (Spain)
 • WirelessPT.net (Portugal)

One thought on “WIFI4EU – Τα δημόσια χρηματοδοτούμενα δίκτυα πρέπει να προωθούν την πολυμορφία και όχι την εμπορευματοποίηση

Leave a Comment