ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Από το κακό στο χειρότερο: Το σχέδιο έκθεσης της ITRE για το Electronic Communications Code

Πριν λίγες ημέρες, 35 οργανισμοί και περισσότερα από 30 κοινοτικά δίκτυα, έστειλαν ανοιχτή επιστολή προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τη σημασία των κοινοτικών δικτύων. Η επιστολή, κάνει μια σειρά από συστάσεις για τη διατήρηση της ανάπτυξης των κοινοτικών δικτύων μέσω της αναθεώρησης του European Telecom Package.

Η αναθεώρηση του European Telecom Package, μέσω του “Electronic Communications Code”, θα καταργήσει τις υπάρχουσες οδηγίες για τις τηλεπικοινωνίες και κυρίως στοχεύει στην αύξηση της συνδεσιμότητας στο έδαφος της ΕΕ.  Ενώ η εναρμόνιση και η επικαιροποίηση της τρέχουσας πολιτικής είναι αναγκαία, το επερχόμενο “Electronic Communications Code” θα μπορούσε να παρεμποδίσει σημαντικά την ανάπτυξη των Κοινοτικών δικτύων. Μεταξύ άλλων θεμάτων, ο κώδικας είχε αρχικά προτείνει, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απέτρεπε τους μικρούς φορείς να συμμετάσχουν στην επένδυση της υποδομής των δικτύου, και θα επεκτεινόταν σε τουλάχιστον 25 έτη η διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος, καθιστώντας τις γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές και τους πολίτες που διαμένουν σε αυτές, ως δεύτερης κατηγορίας.

Στις 17 Μαρτίου, η Eπιτροπή Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ITRE) δημοσίευσε το σχέδιο έκθεσης, που περιέχει τις τροποποιήσεις που θα συζητηθούν από το σύνολο του Κοινοβουλίου σε λίγους μήνες. Μέχρι τις 4 Απριλίου τα μέλη της επιτροπής ITRE μπορούν να προτείνουν περαιτέρω τροποποιήσεις σε αυτό το σχέδιο έκθεσης.

Στο σχέδιο έκθεσης η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη από την αρχική πρόταση: Επιδεινώνεται το χάσμα μεταξύ των μικρών επιχειρηματιών και των κατεστημένων φορέων, επεκτείνεται σε σε 30 χρόνια η διάρκεια των δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος και αφαιρούνται οι αρχικές διατάξεις υπέρ του ανοικτού φάσματος. Μοναδικό θετικό σημείο του σχεδίου, είναι η άρση των διοικητικών τελών για τις μικρές επιχειρήσεις.

Η έκθεση και οι τροποποιήσεις της θα ψηφιστούν στις 11 Ιουλίου. Μέχρι τότε, τα μέλη της επιτροπής ITRE  πρέπει να ενημερωθούν για  να υπερασπιστούν τα κοινοτικά δίκτυα για αυτές τις τροποποιήσεις. Ήδη το δίκτυο La Quadrature du Net  εργάζεται για να κατατεθούν προτάσεις για την κατάργηση αυτών των τροποποιήσεων.

Πηγή άρθρου: http://netcommons.eu/

Leave a Comment