ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πάπιγκο

ΠΑΠΙΓΚΟ Αριθμός Κόμβων: 14 (@1/3/2012). Λειτουργικό Σύστημα: Robin-Mesh r3842 (http://svn6.assembla.com/svn/RobinMesh/downloads/firmware/development/) Συστήματα: OM1P και Ubiquiti Pico2HP Πληροφορίες: Γιάννης Σκοπούλης Gateways = Τέσσερα ADSL επιχειρήσεων

Τζουμέρκα

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ Αριθμός Κόμβων: 4 (@1/5/2012). Λειτουργικό Σύστημα: Robin-Mesh r3842 (http://svn6.assembla.com/svn/RobinMesh/downloads/firmware/development/) Συστήματα: OM1P και Ubiquiti Pico2HP Πληροφορίες: Γιάννης Σκοπούλης

Μεσοχώρα Τρικάλων

Από τον Ιούνιο του 2011 άρχισε η πιλοτική λειτουργία του Ελεύθερου Ασύρματου Open-mesh Δικτύου στη Μεσοχώρα Τρικάλων. Η ΜκΟ Αχελώου Ρους, που δραστηριοποιείται στην περιοχή, εντάχθηκε στη δράση Open-wifi για ανοιχτή ασύρματη πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα αξιοποιώντας εργαλεία και πλατφόρμες Ανοιχτού Λογισμικού, του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ. Κατέθεσε το 2010 σχετικό αίτημα για την … Read more

Σαραντάπορο Ελασσόνας

Στις 14 Αυγούστου 2010, το Ασύρματο Open-mesh Δικτύο του Σαρανταπόρου Ελασσόνας, με τους πρώτους 12 routers, τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία, αρχικά με ευρυζωνική σύνδεση κινητής τηλεφωνίας και κατόπιν με συνδέσεις ADSL τις οποίες χρηματοδοτούν η Ομάδα Ανάπτυξης και Διαχείρισης της ιστοσελίδας Sarantaporo.gr και οι τοπικοί σύλλογοι. Tο Ασύρματο Δίκτυο σήμερα εξυπηρετεί ικανοποιητικά τους χρήστες του … Read more