ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ζαγόρι

ΖΑΓΟΡΙ

Αριθμός Κόμβων: 57 (@1/3/2012).

Λειτουργικό Σύστημα: Robin-Mesh r3842 (http://svn6.assembla.com/svn/RobinMesh/downloads/firmware/development/)

Συστήματα: OM1P και Ubiquiti Pico2HP/Bullet2

Πληροφορίες: Γιάννης Σκοπούλης
Backbone = wireless MAN (mikrotik)

 

 

Leave a Comment