ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μεσοχώρα Τρικάλων

Από τον Ιούνιο του 2011 άρχισε η πιλοτική λειτουργία του Ελεύθερου Ασύρματου Open-mesh Δικτύου στη Μεσοχώρα Τρικάλων.

Η ΜκΟ Αχελώου Ρους, που δραστηριοποιείται στην περιοχή, εντάχθηκε στη δράση Open-wifi για ανοιχτή ασύρματη πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα αξιοποιώντας εργαλεία και πλατφόρμες Ανοιχτού Λογισμικού, του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ. Κατέθεσε το 2010 σχετικό αίτημα για την παροχή 30 ασύρματων “open-mesh” routers και σε πρώτη φάση ενεκρίθησαν τα πρώτα 12 routers. Η εγκατάστασή τους άρχισε σε επιλεγμένα σημεία. Το δίκτυο τέθηκε ήδη σε πιλοτική λειτουργία μέσω σταθερών συνδέσεων ADSL της Αχελώου Ρους. Σύντομα το δίκτυο θα επεκταθεί με επιπλέον routers, ώστε να προσφέρει ικανοποιητική κάλυψη και γρήγορες ταχύτητες στο σύνολο του οικισμού. Ήδη προσφέρει ικανοποιητικές υπηρεσίες σε αρκετά σημεία του χωριού, τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες του, ενώ σίγουρα αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Ευχαριστήσουμε τους συγχωριανούς μας που στηρίζουν την προσπάθειά μας και «φιλοξενούν» στο χώρο τους τα routers.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και λειτουργικότητα του δικτύου επικοινωνήστε: chondros.g@gmail.com ή akalant@gmail.com


Φορέας Υλοποίησης

Αχελώου Ρους

www.mesochoranet.gr

Leave a Comment