ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μεσοχώρα Τρικάλων

Από τον Ιούνιο του 2011 άρχισε η πιλοτική λειτουργία του Ελεύθερου Ασύρματου Open-mesh Δικτύου στη Μεσοχώρα Τρικάλων. Η ΜκΟ Αχελώου Ρους, που δραστηριοποιείται στην περιοχή, εντάχθηκε στη δράση Open-wifi για ανοιχτή ασύρματη πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα αξιοποιώντας εργαλεία και πλατφόρμες Ανοιχτού Λογισμικού, του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ. Κατέθεσε το 2010 σχετικό αίτημα για την … Read more

Σαραντάπορο Ελασσόνας

Στις 14 Αυγούστου 2010, το Ασύρματο Open-mesh Δικτύο του Σαρανταπόρου Ελασσόνας, με τους πρώτους 12 routers, τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία, αρχικά με ευρυζωνική σύνδεση κινητής τηλεφωνίας και κατόπιν με συνδέσεις ADSL τις οποίες χρηματοδοτούν η Ομάδα Ανάπτυξης και Διαχείρισης της ιστοσελίδας Sarantaporo.gr και οι τοπικοί σύλλογοι. Tο Ασύρματο Δίκτυο σήμερα εξυπηρετεί ικανοποιητικά τους χρήστες του … Read more

Πύθιο Ελασσόνας

Το Ασύρματο Open-mesh Δικτύο του Πυθίου Ελασσόνας τέθηκε σε λειτουργία στις 22 Ιανουαρίου 2011, με την ενεργοποίηση 10 ρούτερ, με τη συνεργασία της Εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ και της Ομάδας Ανάπτυξης και Διαχείρισης της ιστοσελίδας Sarantaporo.gr. Λόγω μη διαθεσιμότητας υπηρεσίας ADSL στο Πύθιο το δίκτυο αρχικά λειτούργησε μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και κατόπιν … Read more

Δολίχη Ελασσόνας

Το Ασύρματο Open-mesh Δικτύο της Δολίχης Ελασσόνας τέθηκε σε λειτουργία στις 22 Ιανουαρίου 2011 με την ενεργοποίηση 12 ρούτερ, με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης “Η Τριπολίτιδα” και της Ομάδας Ανάπτυξης και Διαχείρισης της ιστοσελίδας Sarantaporo.gr. Λόγω μη διαθεσιμότητας υπηρεσίας ADSL στη Δολίχη το δίκτυο αρχικά λειτούργησε μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και κατόπιν … Read more

Καλύβια Ελασσόνας

Το Ασύρματο Open-mesh Δικτύο των Καλυβίων Ελασσόνας τέθηκε σε λειτουργία στις 22 Ιανουαρίου 2011 με την ενεργοποίηση των πρώτων 6 ρούτερ, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει η εγκατάσταση και των υπολοίπων 4 ρουτερ, με τη συνεργασία του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καλυβιωτών-Κοκκινοπηλού “ΟΛΥΜΠΟΣ” και της Ομάδας Ανάπτυξης και Διαχείρισης της ιστοσελίδας Sarantaporo.gr. [δείτε ζωντανά το δίκτυο στο … Read more