ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ιωάννινα – Πανεπιστήμιο

ΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμός Κόμβων: 7 (@1/3/2012). Λειτουργικό Σύστημα: Robin-Mesh r3842 (http://svn6.assembla.com/svn/RobinMesh/downloads/firmware/development/) Συστήματα: OM1P Πληροφορίες: Γιάννης Σκοπούλης και Θοδωρής Κουκούλης Backbone = Δίκτυο Πανεπιστημίου

Πάπιγκο

ΠΑΠΙΓΚΟ Αριθμός Κόμβων: 14 (@1/3/2012). Λειτουργικό Σύστημα: Robin-Mesh r3842 (http://svn6.assembla.com/svn/RobinMesh/downloads/firmware/development/) Συστήματα: OM1P και Ubiquiti Pico2HP Πληροφορίες: Γιάννης Σκοπούλης Gateways = Τέσσερα ADSL επιχειρήσεων

Τζουμέρκα

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ Αριθμός Κόμβων: 4 (@1/5/2012). Λειτουργικό Σύστημα: Robin-Mesh r3842 (http://svn6.assembla.com/svn/RobinMesh/downloads/firmware/development/) Συστήματα: OM1P και Ubiquiti Pico2HP Πληροφορίες: Γιάννης Σκοπούλης

Μεσοχώρα Τρικάλων

Από τον Ιούνιο του 2011 άρχισε η πιλοτική λειτουργία του Ελεύθερου Ασύρματου Open-mesh Δικτύου στη Μεσοχώρα Τρικάλων. Η ΜκΟ Αχελώου Ρους, που δραστηριοποιείται στην περιοχή, εντάχθηκε στη δράση Open-wifi για ανοιχτή ασύρματη πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα αξιοποιώντας εργαλεία και πλατφόρμες Ανοιχτού Λογισμικού, του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ. Κατέθεσε το 2010 σχετικό αίτημα για την … Read more