ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

DNS4EU: Προς ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό διακομιστή για την επίλυση διευθύνσεων IP

Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν πόρο — όπως μια ιστοσελίδα — κάτω από ένα συγκεκριμένο όνομα τομέα, όπως το.eu ή το.com στο διαδίκτυο, το αίτημά σας πρέπει να μεταφραστεί ή να «επιλυθεί» από το όνομα του ιστότοπου σε έναν αριθμό. Πιο συγκεκριμένα, η αριθμητική διεύθυνση Internet Protocol (IP). Μια υπηρεσία επίλυσης στη συνέχεια θα παραπέμψει την αίτηση στους διακομιστές του Domain Name System (DNS), ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Ωστόσο, η βασική δομή του Διαδικτύου, καθώς και τα βασικά πρωτόκολλά του και οι υποστηρικτικές υποδομές του, είναι ευάλωτα σε επιθέσεις και διαταραχές. Αυτό περιλαμβάνει το Σύστημα Ονομάτων Χώρου (DNS).

Οι περισσότερες επιχειρήσεις της ΕΕ βασίζονται σε λίγους φορείς επίλυσης DNS που είναι εκτός ΕΕ. Εάν μια από αυτές τις υπηρεσίες επίλυσης διαταράσσεται, καθίσταται πολύ πιο δύσκολο για τις αρχές της ΕΕ να αντιμετωπίσουν πιθανές κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις και σημαντικά γεωπολιτικά και τεχνικά συμβάντα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή ενθαρρύνει τις εταιρείες της ΕΕ, τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τις εφαρμογές περιηγητών να μην εξαρτώνται αποκλειστικά σε λίγες υπηρεσίες DNS. Για να τους βοηθήσει περαιτέρω, η Επιτροπή θα στηρίξει την ανάπτυξη μιας δημόσιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας επίλυσης DNS.

Το πρόγραμμα «DNS4EU» θα προσφέρει μια εναλλακτική ευρωπαϊκή υπηρεσία για την πρόσβαση στο παγκόσμιο διαδίκτυο. Θα είναι διαφανές, θα συμμορφώνεται με τα πλέον πρόσφατα πρότυπα και κανόνες ασφάλειας, προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, και θα αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής βιομηχανικής συμμαχίας για τα δεδομένα και το υπολογιστικό νέφος.

Διαβάστε περισσότερα στο https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/eu-cybersecurity-strategy-digital-decade-questions-and-answers

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment