ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Guifi.net: Ισπανικό, Ανοιχτό, Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο!

Το guifi.net είναι ένα Ισπανικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ανάλογο με το οpenwifi.gr, το οποίο όμως  καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την Ισπανία!

Είναι ανοικτό, ελεύθερο και ουδέτερο, επειδή είναι χτισμένο πάνω σε μία peer to peer συμφωνία, όπου ο καθένας μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο με την παροχή σύνδεσης του, πράγμα που σημαίνει επέκταση του δικτύου και δυνατότητα σύνδεσης όλων με όλους.

Το guifi.net ανήκει σε όλους όσους συμμετέχουν.

Είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας και οριζόντιας διαχείρισης. Αποτελείται από άτομα, οργανώσεις, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και κυβερνητικά γραφεία. Είναι ανοικτό έτσι ώστε όλοι να μπορούν να συμμετέχουν σε ίσους όρους και προϋποθέσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Wireless Commons.

Το guifi.net δεν έχει συγκεκριμένη ιδιοκτησία και λειτουργεί με τη διασύνδεση όλων των δικτύων, που παρέχονται από τους συμμετέχοντες.

Από την 11η Ιουλίου, 2.008 υπάρχει και το σχετικό «Ίδρυμα» για την παροχή στήριξης στα ανοικτά δίκτυα, ώστε να χρησιμεύσει ως ένα άλλο μέσο, χωρίς να αλλάζει την αρχική φύση του δικτύου.

Η επικοινωνία με το ίδρυμα γίνεται με επιστολή στη διεύθυνση:
fundacio@guifi.net

Η επικοινωνία με το guifi.net γίνεται επίσης χρησιμοποιώντας τα fora.
Περισσότερες πληροφορίες, στο Documentation
Επίσης μπορεί κάποιος να δει το δίκτυο με την επίσκεψη στο χάρτη

Σήμερα, χιλιάδες μεμονωμένα άτομα, επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, οργανισμοί, ιδρύματα και δημόσιες διοικήσεις των δικτύων, ακολουθώντας αυτό το μοντέλο, μπορούν να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης και το χειρισμό της neetwork, ή να μοιράζονται το περιεχόμενο.

Μια ματιά στο μέλλον και όλοι μπορούν να ενταχθούν στο guifi.net!

Leave a Comment