ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

ΤΕΙ Πειραιά

Το εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής-VLSI-VHDL του ΤΕΙ Πειραιά, έχει επιδείξει μεγάλο έργο τα τελευταία έτη, στην ανάπτυξη και υλοποίηση υπηρεσιών που βασίζονται σε ασύρματες τεχνολογίες. Στο εργαστήριο στεγάζεται ένας από τους μεγαλύτερους κόμβους του Ασύρματου Μητροπολιτικού Δικτύου Αθηνών (TOP-3210) καθώς και κομμάτια των υπηρεσιών του. Η συνεργασία μας έχει επιφέρει την προώθηση των ασύρματων τεχνολογιών στην φοιτητική κοινότητα καθώς έχουν οργανωθεί ημερίδες για και την εξοικείωση των φοιτητών στην εγκατάσταση και διαχείριση ασυρμάτων κόμβων.

Το γεγονός ότι η ασύρματη πρόσβαση σε όλους τους χώρους του ΤΕΙ δεν είναι εφικτή αλλά και η αύξηση των χρηστών μας τα τελευταία χρόνια, μας δημιούργησαν την ανάγκη αναδιάρθρωσης και επέκτασης του δικτύου. Λαμβάνοντας υπόψη τη χωροταξική διάρθρωση του ΤΕΙ, η τεχνολογία mesh είναι ιδανική. Γι αυτό το λόγο σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ και το ΑΜΔΑ έχουμε προμηθευτεί 10 router οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν με επιτυχία σε σημεία κλειδιά του ΤΕΙ.

Από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του δικτύου υπήρξε μαζική χρήση του σε σημείο που πολλές φορές υπήρξαν downtime λόγω κωλύματος κάποιων router. Σε αυτά τα σημεία έπειτα από την νέα παραλαβή κρίνεται επιτακτική η ανάγκη τοποθέτησης επιπλέον router προκειμένου να γίνει καλύτερη κατανομή του φόρτου. Επίσης λόγω της έκτασης του ΤΕΙ και της διάρθρωσης των κτιρίων/αιθουσών απαιτείται να τοποθετηθούν επιπλέον τουλάχιστον 50 router για να έχουμε επαρκή πληθυσμιακή κάλυψη.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας και για την ενδυνάμωση της συνεργασίας και την ανάδειξη της γνώσης η εγκατάσταση και η ανάπτυξη των διαφόρων υπηρεσιών θα γίνει από σπουδαστές του ΤΕΙ μέσω πτυχιακών σε συνεργασία με το προσωπικό του εργαστηρίου. Πρωταρχικός στόχος ο οποίος ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η ανάπτυξη ενός dashboard προσαρμοσμένο στις δικές μας ανάγκες και του AWMN με δυνατότητες εφάμιλλες του open-mesh dashboard. Επίσης βασική μας προτεραιότητα είναι η ενοποίηση του ΤΕΙ με την υποδομή του Eduroam Eduroam.

Leave a Comment