ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών (AWMN)

Το Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών είναι μία μη κερδοσκοπική ασύρματη κοινότητα που έχει σκοπό την ανάπτυξη, χρήση και προώθηση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. Το ασύρματο δίκτυο υλοποιείται με τεχνολογία ΙΕΕΕ802.11a/b/n, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό από πληθώρα κατασκευαστών, με δυναμικά πρωτόκολλα δρομολόγησης, σε ένα πλήθος υλοποιήσεων – διαρθρώσεων.

Η λειτουργία του γίνεται στη μη-αδειοδοτημένη ISM ζώνη συχνοτήτων των 2.4GHz & 5GHz.

Για την υλοποίηση των υπηρεσιών, χρησιμοποιεί ένα πλήθος από λειτουργικά συστήματα, με προτίμηση στο ελεύθερο λογισμικό το οποίο βοηθά να επιτευχθεί η επιθυμητή σταθερότητα και ευελιξία.

Παράλληλα εκπαιδεύει τα μέλη του σε διάφορα θέματα, όπως οι ασύρματες τεχνολογίες, ip πρωτόκολλα, ip δρομολόγηση, Linux OS, ιδιοκατασκευές (κεραίες, ιστοί), πραγματοποιώντας σχετικά workshop δοκιμάζοντας και συγκρίνοντας εξοπλισμό και τεχνολογίες.

Τέλος στοχεύει στη διαφήμιση και προβολή των ασύρματων τηλεπικοινωνιών στο κοινό και η προώθηση της ιδέας παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών αμφίδρομης ψηφιακής τηλεπικοινωνίας, με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, σε συνεργασία με άλλες ασύρματες κοινότητες στην Ελλάδα, με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς.

Από το 2002 έως σήμερα καταμετρά εκατοντάδες ενεργούς κόμβους ενώ η γεωγραφική κάλυψη του δικτύου εκτείνεται σε αρκετές αστικές περιοχές της Αττικής. Τα μέλη του είναι ένα μωσαϊκό από ανθρώπους κάθε ηλικίας με υψηλό μορφωτικό επίπεδο κυρίως φοιτητές, επαγγελματίες από το χώρο των υπολογιστών, των δικτύων, ραδιοερασιτέχνες και εν γένει εραστές της τεχνολογίας. Κινητήριος δύναμη του είναι η εθελοντική προσφορά των μελών συνδυασμένη με το πνεύμα κοινότητας.

Συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

Με αφορμή την πρόσφορα δρομολογητών τεχνολογίας Mesh από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ το Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών ‘ΑΜΔΑ’ ξεκίνησε πιλοτικά την εγκατάσταση δέκα (10) Access Points σε κόμβους του δικτύου του. Ο σκοπός μας ήταν, με την χρήση αυτής της τεχνολογίας, η εξάπλωση ενός ανοιχτού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής που προσφέρει δωρεάν ασύρματη πρόσβαση τόσο στο διαδίκτυο όσο και στις υπηρεσίες που υπάρχουν μέσα στο δίκτυο του ΑΜΔΑ.

Το δοκιμαστικό δίκτυο

Λόγο της εμπειρίας που κατέχουν σχετικά με εγκαταστάσεις ασύρματων δικτύων οι κομβούχοι και μέλη του δικτύου μας, στους οποίους και παραχωρήθηκαν οι 10 πρώτοι δρομολογητές, η τοποθέτηση τους ολοκληρώθηκε μέσα σε 2 μόνο μέρες. Μέχρι εκείνη την στιγμή καλύπτονταν οι κεντρικές πλατειές των Βριλησσίων και της Μαρίνας Ζέα, το 18ο και 19ο Δημοτικό Σχολειό Αθηνών, το 56ο Γυμνάσιο Αθηνών, το 16ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, ένα μικρό τμήμα από του Ολυμπιακού Σταδίου στο Μαρούσι. Επίσης καλύπτονταν και κάποιες κατοικημένες περιοχές στους Δήμους: Αμαρούσιου, Γλυφάδας, Μαραθώνος, Μελισσίων, Παιανίας, Πετρούπολης και Σπάτων.

Τα πρώτα αποτελέσματα

Στις παραπάνω περιοχές, την προκειμένη στιγμή, η κάλυψη με το SSID “AWMN-Freespot” που εξέπεμπε το κάθε ενεργό Access Point ήταν μερική έως αρκετά περιορισμένη, λόγο του μικρού αριθμού δρομολογητών που μας είχαν παραχωρηθεί για το πιλοτικό στάδιο αυτού του έργου. Ήμασταν όμως σίγουροι ότι εξαιτίας του ενδιαφέροντος που έχουν τα μέλη του δικτύου μας σχετικά με τις ασύρματες τεχνολογίες, όταν θα εγκρίνονταν η διάθεση των τριακοσίων (300) Access Point δρομολογητών από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ προς τον Σύλλογο του ΑΜΔΑ η εξάπλωση του δικτύου αυτού θα μπορούσε να εξελιχτεί ραγδαία σχεδόν σε όλους τους Δήμους και Κοινότητες της Αττικής αλλά και όπου αλλού έχει φτάσει μέχρι σήμερα το δίκτυο του ΑΜΔΑ. Για παράδειγμα ακόμα και στον Νομό Ευβοίας, υπήρχαν μέλη του δικτύου με πρόθεση να εγκαταστήσουν “AWMN-Freespots” για να καλυφτούν πλατείες, σχολεία, πεζόδρομοι και άλλου δημόσιοι χώροι.

Ήδη το ΤΕΙ Πειραιά, όπου ο Σύλλογος μας έχει εδώ και χρόνια συνεργασία καθώς υπάρχει ενεργός κόμβος του ΑΜΔΑ στο κτήριο του εργαστήριου ‘VLSI’, είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του για εγκατάσταση 30 Access Point με σκοπό την κάλυψη ολοκλήρου του εκπαιδευτικού συγκροτήματος. Η μελέτη και εγκατάσταση των δρομολογητών έγινε στα πλαίσια πτυχιακών εργασιών, όπου εκτός των άλλων υπάρχει πρόθεση να υλοποιηθεί και η διασύνδεση του mesh συστήματος με το EduRoam. To EduRoam διασυνδέει ένα πλήθος από Ευρωπαϊκά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο και άλλες υπηρεσίες μέσω της υποδομής αυτής. Χρήστες από όλη την Ευρώπη έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα ιδρύματα μέσω της υποδομής του EduRoam κάνοντας απλά χρήση των κωδικών που τους διαθέτει το ίδρυμα τους σε οποιοδήποτε EduRoam σημείο πρόσβασης βρεθούν.

Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι έχει ήδη γίνει αρκετή παραμετροποίηση στις ρυθμίσεις των δρομολογητών που μας δόθηκαν από την ομάδα, Administrator του Συλλόγου μας. Αυτό που θέλαμε σαν ΑΜΔΑ ήταν να μπορούν όλοι οι δρομολογητές να παρέχουν και πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτύου μας εκτός από απλή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Κατά την διαδικασία των παραμετροποιήσεων ή ομαδα «ξεκλείδωσε» το πραγματικό potential που έχουν αυτοί οι δρομολογητές.

Για την βέλτιστη προσαρμογή στις ανάγκες του δικού μας δικτύου, ανοίχθηκαν οι περιορισμοί για το υποδίκτυο 10.0.0.0/8 το οποίο χρησιμοποιείται από όλες τις ασύρματες κοινότητες της Ελλάδας εκτός από το AWMN. Έτσι το μικρό αυτό πειραματικό mesh δίκτυο παρέχει διασύνδεση όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά στο ευρύτερο πανελλήνιο Ασύρματο Grid μέσω του ΑΜΔΑ.

Δεύτερον εκτός από τα 2 ESSID που διαθέτει η default εγκατάσταση των παραχωρηθέντων συσκευών, ανοίξαμε στα πλαίσια του πειραματισμού και ένα τρίτο το όποιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους κομβούχους του ΑΜΔΑ για λόγους διαχείρισης και απεριόριστης πρόσβασης στον κόμβο τους. Το ESSID αυτό φέρει το όνομα του κόμβου και κρυπτογραφικό κλειδί την MAC διεύθυνση της συσκευής. Με παρόμοιο τρόπο θα μπορέσει να υλοποιηθεί και η ενσωμάτωση επιπλέον ESSID για το EduRoam.

Τέλος το dashboard για την διαχείριση του δικτύου προσαρμόστηκε στο portal του AWMN (http://www.awmn.net) καθώς επίσης δοκιμάστηκε και εναλλακτικός εξοπλισμός δρομολογητών που μπορούν να φέρουν το firmware της Open Mesh, ώστε και αυτοί να μπορούν να ενταθούν στο δίκτυο των AWMN-Freespots. Συγκεκριμένα δοκιμάστηκαν με επιτυχία και φυσικά τέθηκαν σε λειτουργία ένα Bullet και ένα Nanostation της Ubiquity καθώς και ένα FON2100 της Fonera.
Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται οι δεκατρείς (13) εγκατεστημένες συσκευές δρομολογητών που είχαν παραμετροποιηθεί και (30 Σεπτεμβρίου 2010) τοποθετηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής

To open-mesh project σήμερα

Σχεδόν ένα χρόνο μετά τον σχεδιασμό του project και την εγκατάσταση των περισσοτέρων από τους σχεδιασμένους κόμβους, το δίκτυο έχει φτάσει τα 108 σημεία πρόσβασης με πρόθεση να εκπληρωθεί η υπόσχεση εγκατάστασης περισσότερων από τρακόσιους (300) κόμβους

Κίνηση Δεδομένων

Το μικρο αυτό Mesh δίκτυο διακινεί κατά μέσω όρο 25 με 40 Gygabyte κίνησης που απλόχερα τα μέλη του AWMN παρέχουν σε συμπολίτες μας.

Leave a Comment