ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

1o Γυμνάσιο Ρεθύμνου

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OPEN MESH

Στο 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου εγκαταστάθηκε και λειτουργεί πιλοτικά δίκτυο ασύρματης πρόσβασης τεχνολογίας Open Mesh. Τον απαιτούμενο εξοπλισμό προμήθευσε ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ κατόπιν πρότασης που υπέβαλε το εργαστήριο Τεχνολογίας της μονάδας.

Στόχος της ενέργειας ήταν η εκπαιδευτική αξιοποίηση των μαθητικών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών που προμηθεύτηκαν οι μαθητές της Α’ τάξης στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Τάξη» κατά το σχολικό έτος 2009-2010, μέσω της δυνατότητας πρόσβασης των μαθητών σε διαδικτυακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που πρόσθεσε ο εξοπλισμός Open Mesh.

Εκπαιδευτική αξιοποίηση του εξοπλισμού
Μέσω του εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης που εγκαταστάθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-2011 και της πιλοτικής του λειτουργίας, όσο αφορά την εκπαιδευτική του αξιοποίηση, δόθηκε η δυνατότητα για εκπαιδευτική χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών κατά την διάρκεια των διδασκαλιών.

Μερικές από τις υπηρεσίες – εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν είναι

α) συμμετοχή των μαθητών σε συνεργατικές εργασίες – συμμετοχή σε Wikis
Στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου «Τεχνολογία Β Γυμνασίου» αναπτύχθηκε Wiki Τεχνολογίας. Το Wiki τεχνολογίας είναι προσβάσιμο στην διεύθυνση http://www.ictinschools.tk επιλογή ΟnLine Wiki. Η πρόσβαση στο Wiki είναι ελεγχόμενη. Επιτρέπεται η ανάπτυξη θέματος μόνο από μαθητές του σχολείου με χρήση ατομικών κωδικών, ενώ η ανάγνωση των θεμάτων είναι ελεύθερη.
Το Wiki τεχνολογίας έχει δημιουργηθεί με χρήση του ελεύθερου λογισμικού /λογισμικού ανοικτού κώδικα DocuWiki και οι μαθητές της Β Γυμνασίου προσθέτουν περιεχόμενο είτε κατά την διάρκεια του μαθήματος είτε από το σπίτι τους, με χρήση των μαθητικών φορητών υπολογιστών που έχουν αποκτήσει κατά την περυσινή σχολική χρονιά.

β) συμμετοχή των μαθητών σε χώρους συζητήσεων σχολικών θεμάτων – forums
Στο πλαίσιο των μαθημάτων «Τεχνολογίας Α και Β Γυμνασίου» αναπτύχθηκε χώρος συζητήσεων – Forum για μαθητές. Το forum είναι προσβάσιμο στην διεύθυνση http://www.etechforum.tk
Το Forum έχει δημιουργηθεί με χρήση του ελεύθερου λογισμικού /λογισμικού ανοικτού κώδικα Simple Machines Forum. Οι μαθητές της Β Γυμνασίου συμμετέχουν στις συζητήσεις του forum με χρήση των μαθητικών φορητών υπολογιστών και του ασυρμάτου δικτύου καθώς και με χρήση τον Η/Υ των εργαστηρίων πληροφορικής του σχολείου. Η πρόσβαση στο forum είναι ελεγχόμενη, επιτρέπεται μόνο για τους μαθητές του σχολείου, με χρήση ατομικών κωδικών.

γ) Συμμετοχή των μαθητών στην δημιουργία εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού υλικού και δημοσίευσης του σε ιστοσελίδες
Με το δίκτυο ασύρματης πρόσβασης Open Mesh δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού για την ιστοσελίδα του μαθήματος Τεχνολογίας που λειτουργεί στην διεύθυνση http://www.ictinschools.tk για την τηλεκπαίδευση των μαθητών της Α και Β Γυμνασίου του σχολείου αλλά και μαθητών από άλλα σχολεία σε θέματα Τεχνολογίας.

Επέκταση της αξιοποίησης του δικτύου ασύρματης πρόσβασης
Κατά την επόμενη σχολική χρονιά θα αξιοποιηθεί περισσότερο ο εξοπλισμός Open Mesh μέσα από την εμπειρία που αποκτήθηκε. Ειδικότερα θα γίνει εστιασμένη ενημέρωση των διδασκόντων για τους τρόπους αξιοποίησης του δικτύου και αναμένεται να επεκταθεί η χρήση του σε περισσότερα γνωστικά αντικείμενα.
Επίσης ο εξοπλισμός θα συμβάλλει στην αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας που εγκαταστάθηκαν στην σχολική μονάδα, μέσα από το έργο «Πράξη 78 – Προμήθεια Διαδραστικών Συστημάτων και Συναφούς Εξοπλισμού»

Φορέας Υλοποίησης
Εργαστήριο Τεχνολογίας 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου
http://www.ictinschools.tk (απαιτείται πλοήγηση με mozilla firefox)
& platinakis-AT-sch.gr.

Leave a Comment