ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

ΤΕΙ Μεσολογγίου

To εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας (www.ebusiness-lab.gr) του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ανέλαβε την πρωτοβουλία να ενισχύσει τις υπάρχουσες υποδομές ασύρματης πρόσβασης στο Internet σε επιλεγμένους χώρους του ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Ο στόχος είναι ο χώρος γύρω από το τμήμα, στον οποίο διέρχονται πολλοί φοιτητές να μπορεί να προσφέρει ασύρματη πρόσβαση στο internet. Παράλληλα να μπορεί ο περιβάλλοντας χώρος, και αίθουσες που ανήκουν σε τμήματα που δεν έχουν την υποδομή του τμήματος, όπως το τμήμα Αυτοματισμού και το Θερμοκηπιακών Καλλιεργιών να αποκτήσει γρήγορη πρόσβαση στο internet.

Στις 24 Ιουνίου 2011, στο Ασύρματο Open-mesh Δικτύο του ΤΕΙ Μεσολογγίου, συνδέθηκαν οι πρώτοι 5 routers με επιτυχία. Το κτίριο διαθέτει μεγάλους τοίχους και για αυτό το λόγο τοποθετήθηκαν περισσότεροι routers από όσους αρχικά είχαν υπολογιστεί για την κάλυψη του χώρου. Η διαθέσιμη κατανομή των routers έχει εξασφαλίσει την κάλυψη όλου του κτηρίου με αίθουσες διδασκαλίας του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία, τις αίθουσες διδσασκαλίας του τμήματος Αυτοματισμού, 1 εργαστήριο του τμήματος Αυτοματισμού, 2 εργαστήρια του τμήματος Υδατοκαλλιεργιών και Αλλιευτικής Διαχείρισης, 2 γραφεία καθηγητών του τμήματος Υδατοκαλλιεργιών και Αλλιευτικής Διαχείρισης και 2 εργαστήρια του τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργιών

Η τοποθέτηση του εξωτερικού router καλύπτει την περιοχή για τα νέα γραφεία των καθηγητών και οριακά, με χαμηλό σήμα, τρία δωμάτια στις εστίες φοιτητών.

capture

Leave a Comment