ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ιωάννινα – Πανεπιστήμιο

ΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθμός Κόμβων: 7 (@1/3/2012).

Λειτουργικό Σύστημα: Robin-Mesh r3842 (http://svn6.assembla.com/svn/RobinMesh/downloads/firmware/development/)

Συστήματα: OM1P

Πληροφορίες: Γιάννης Σκοπούλης και Θοδωρής Κουκούλης
Backbone = Δίκτυο Πανεπιστημίου

Leave a Comment