ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

“Απεριόριστες” προσφορές περιορισμένης πρόσβασης και ουδετερότητα στο διαδίκτυο

Πως θα σας φαινόταν το σενάριο να επιλέγει και να αποφασίζει ο πάροχος της σύνδεσης σας στο διαδίκτυο, ποιες υπηρεσίες θα χρησιμοποιείτε,  τι περιεχόμενο θα βλέπετε, και ποιους ιστότοπους θα επισκέπτεστε; Αυτές τις μέρες, κυκλοφορούν διάφορες προσφορές που διαφημίζουν ότι προσφέρουν “απεριόριστη” πρόσβαση σε δημοφιλείς ιστότοπους με την αγορά μιας υπηρεσίας χαμηλού κόστους, δημιουργώντας στην ουσία ένα περιφραγμένο διαδίκτυο για  “φτωχούς”. Τέτοια πακέτα περιορισμένης πρόσβασης δημιουργούν μια κουτσουρεμένη εκδοχή του Διαδικτύου και ουσιαστικά ισοδυναμούν με έναν εφιάλτη για την ουδετερότητα στο διαδίκτυο.

Η ουδετερότητα στο διαδίκτυο περιλαμβάνει τρεις θεμελιώδεις άξονες. Πρώτον, όλα τα σημεία του διαδικτύου είναι δυνατό να συνδέονται με όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερον, όλοι οι πάροχοι οφείλουν να προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες για την επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων από σημείο σε σημείο. Τρίτον, σε θέματα καινοτομίας δεν μπορεί να υπάρχει κανενός είδους παρακώλυση από κανέναν, άτομο ή φορέα. Η εφαρμογή των παραπάνω είναι θεμελιώδης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η καινοτομία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), αλλά και για την περιφρούρηση των βασικών αξιών του διαδικτύου: της δημοκρατίας και της ελευθερίας της επικοινωνίας.

Τέτοιες υπηρεσίες φθηνής αλλά περιορισμένης πρόσβασης στο διαδίκτυο,  είναι επιζήμιες για την ελευθερία επιλογής των χρηστών, και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το μόνο που κάνουν είναι να βοηθάει τις μεγάλες εταιρείες να εδραιώσουν ακόμα περισσότερο τη θέση τους στην αγορά και να εξοντώσουν τον ανταγωνισμό. Αντί να πωλούν απλώς πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι πάροχοι διαδικτύου επιδιώκουν όλο και περισσότερο να σας πωλήσουν απευθείας online περιεχόμενο, εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται είτε από τους ίδιους είτε από συνεργάτες τους. Μπαίνοντας στη μέση ως μεσάζοντες, οι πάροχοι διαδικτύου θέλουν να πληρωθούν δύο φορές. Πρώτον, εσείς τους πληρώνετε για τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο. Δεύτερον, οι πάροχοι περιεχομένου, υπηρεσιών και εφαρμογών τους πληρώνουν για να έχουν πρόσβαση στη βάση πελατών τους, στην οποία συμπεριλαμβάνεστε και εσείς.

Η ουδετερότητα στο διαδίκτυο αποτελεί εδώ και καιρό ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα, για την ανάπτυξη του διαδικτύου στο μέλλον. Αφορά την αρχή ότι όλη η κυκλοφορία στο διαδίκτυο πρέπει να γίνεται με ίσους όρους, ανεξάρτητα από τον τύπο του περιεχομένου ή τις πλατφόρμες που εμπλέκονται. Η ουδετερότητα στο διαδίκτυο εξασφαλίζει τη διαδικτυακή σας ελευθερία προσπέλασης και διανομής των πληροφοριών που εσείς επιθυμείτε. Αυτή η θεμελιώδης αρχή διασφαλίζει τον ανοικτό, καινοτόμο, ανταγωνιστικό και πολυμορφικό χαρακτήρα του διαδικτύου.

Η παράκαμψη της ουδετερότητας στο διαδίκτυο μέσω “προσφορών” και συνεργασιών με συγκεκριμένες πλατφόρμες, σηματοδοτεί και το άνοιγμα του κουτιού της Πανδώρας ενάντια στις αρχές πάνω στις οποίες ιδρύθηκε το διαδίκτυο.

 

One thought on ““Απεριόριστες” προσφορές περιορισμένης πρόσβασης και ουδετερότητα στο διαδίκτυο

Leave a Comment