ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Εθελοντική δράση βελτίωσης της υποδομής WiFi για τους χώρους φιλοξενίας προσφύγων

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης , η ελεύθερη  πρόσβαση σε ασύρματα δίκτυα στους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων προσφέρει μια προσωρινή ανακούφιση μιας και θα μπορούν οι πρόσφυγες να επικοινωνούν πιο εύκολα  με τους οικείους τους.

freeforrefΣε αυτό το πλαίσιο το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στις 26-04-2016 συγκρότησε μια ομάδα Εργασίας Σχεδιασμού και Υλοποίησης Ασύρματης Πρόσβασης σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων

Στόχος της ομάδας είναι η εισήγηση τεχνικών λύσεων που θα ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του Υπουργείου και πιο συγκεκριμένα:

α) η διερεύνηση εναλλακτικών τεχνικών λύσεων για τη βελτίωση ή/και το σχεδιασμό και την κατασκευή νέων δικτύων ασύρματης πρόσβασης σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων,

β) η συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, Ακαδημαϊκά-Ερευνητικά Ιδρύματα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την ΕΕΛΛΑΚ,  τα κοινοτικά

δίκτυα καθώς και άλλους δημόσιους φορείς, προκειμένου να διαμορφωθούν οι προτάσεις για τις απαραίτητες διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης και ενημέρωσης,

γ) η βελτίωση ή/και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση υπηρεσιών διαδικτυακής ενημέρωσης.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ καλεί όσους εθελοντές θέλουν να βοηθήσουν  σε αυτήν τη προσπάθεια για την βελτίωση της υποδομής παροχής δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο στους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων στην Ελλάδα, να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτή την φόρμα και να εγγραφούν στην λίστα ενημέρωσης της δράσης.

Σε αυτό τον χάρτη μπορείτε να δείτε τους υπάρχοντες χώρους φιλοξενίας προσφύγων στην Ελλάδα, μαζί με κάποια στατιστικά τους στοιχεία από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες

hero-general-v2

Leave a Comment