ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Λασσάνη Κοζάνης

Ελεύθερη ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στην πλατεία Λασσάνη Κοζάνης Free-lassani KLUG.GR Ενημέρωση σχετικά με την ολοκληρωμένη δράση της λέσχης μας για την ελεύθερη ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στην πλατεία Λασσάνη. Με την παραχώρηση 4 ασύρματων σημείων πρόσβασης από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ και τη διάθεση από το δήμο Κοζάνης μιας DSL γραμμής (24Mb-Down/1Mb-Up), … Read more