ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Λυκούδι Ελασσόνας

Το Ασύρματο Open-mesh Δικτύο του Λυκουδίου Ελασσόνας τέθηκε σε λειτουργία στις 18 Μαρτίου 2012, με την ενεργοποίηση 10 ρούτερ, με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου Λυκουδίου Ελασσόνας και της Ομάδας Ανάπτυξης και Διαχείρισης της ιστοσελίδας Sarantaporo.gr. Φορείς Υλοποίησης ΜΕΣ Λυκουδίου, Ομάδα Ανάπτυξης και Διαχείρισης της ιστοσελίδας Sarantaporo.gr www.sarantaporo.gr

Γιαννωτά Ελασσόνας

Το Ασύρματο Open-mesh Δικτύο της Γιαννωτάς Ελασσόνας αναμένεται να τεθεί σύντομα σε πιλοτική λειτουργία με την ενεργοποίηση συνολικά 10 ρούτερ, με τη συνεργασία του ΜΕΣ Γιαννωτάς και της Ομάδας Ανάπτυξης και Διαχείρισης της ιστοσελίδας Sarantaporo.gr. Φορείς Υλοποίησης ΜΕΣ Γιαννωτάς, Ομάδα Ανάπτυξης και Διαχείρισης της ιστοσελίδας Sarantaporo.gr www.sarantaporo.gr

Γεράνεια Ελασσόνας

Το Ασύρματο Open-mesh Δικτύο της Γεράνειας Ελασσόνας αναμένεται να τεθεί σύντομα σε πιλοτική λειτουργία με την ενεργοποίηση συνολικά 10 ρούτερ, με τη συνεργασία του ΜΕΣ Γεράνειας και της Ομάδας Ανάπτυξης και Διαχείρισης της ιστοσελίδας Sarantaporo.gr. Φορείς Υλοποίησης ΜΕΣ Γεράνειας, Ομάδα Ανάπτυξης και Διαχείρισης της ιστοσελίδας Sarantaporo.gr www.sarantaporo.gr

Άζωρος Ελασσόνας – AZOROSWN

Ο τοπικός Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Σύλλογος Βουβάλας σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία της Αζώρου Ελασσόνας, εγκατέστησαν πρόσφατα ασύρματο δίκτυο, δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο, αποτελούμενο από 20 open-mesh router. Η παροχή internet γίνεται από μια γραμμή ADSL, η οποία χρηματοδοτείται από τον Π.Α.Σ. ΒΟΥΒΑΛΑΣ. Ο εξοπλισμός παραχωρήθηκε δωρεάν από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ στα … Read more

Ελασσόνα – ELASSONAWN

Η ιστορία των δημοσίων ασύρματων δωρεάν δικτύων στην Ελασσόνα ξεκίνησε με την εγκατάσταση 5 Wifi Hot Spot στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ. Η παρούσα ενέργεια αποτελεί προσπάθεια επέκτασης, αναβάθμισης και σύζευξης των δικτύων διαφορετικών τεχνολογιών σε ένα εννιαίο, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα σημαντική χωρική κάλυψη του αστικού ιστού. Ο εξοπλισμός παραχωρήθηκε δωρεάν από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών … Read more