ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τζουμέρκα

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ Αριθμός Κόμβων: 4 (@1/5/2012). Λειτουργικό Σύστημα: Robin-Mesh r3842 (http://svn6.assembla.com/svn/RobinMesh/downloads/firmware/development/) Συστήματα: OM1P και Ubiquiti Pico2HP Πληροφορίες: Γιάννης Σκοπούλης